TOS KUŘIM - OS, a.s. – usnesení o zastavení řízení

Datum

Číslo jednací: 03233-8/2018-ERU

Správní řízení vedené s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 9 písm. d) energetického zákona, kterého se měl dopustit jakožto držitel licence na distribuci plynu tím, že v rozporu s ust. § 59 odst. 8 písm. x) energetického zákona nezpracoval a nepředal zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení své distribuční soustavy, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Právnická osoba TOS KUŘIM - OS, a.s., se sídlem Blanenská 1321/47, 664 34 Kuřim, IČO: 26231522

Datum nabytí právní moci: 6. 6. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 411.67 KB

Obsah

Sdílejte