THT- Build, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 10936-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 7. dubna 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Orlová, na ulici K Rybníku, u nemovitosti č. p. 749 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Odkanalizování okrajových částí města Orlová - lokalita B", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky IPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost THT- Build, s.r.o., se sídlem Svatopetrská 536/20, Komárov, 617 00 Brno, IČ 27711285

Datum nabytí právní moci: 19. 1. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 349.21 KB

Obsah

Sdílejte