THERMOSERVIS – TRANSPORT s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 08864-3/201-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 12. března 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Brno (okres Brno – město) na ulici Milady Horákové u domu č. p. 332 zemní práce v souvislosti se stavbou díla „Brno, Milady Horákové – rekonstrukce kanalizace a vodovodu", SO 100 – rekonstrukce komunikace (Příkop – Koliště) a SO 110 - rekonstrukce komunikace (Příkop - Durd'ákova)", při kterých došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky PE DN, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost THERMOSERVIS – TRANSPORT s.r.o., se sídlem Roviny 825/4, 643 00 Brno, IČ: 26912643

Datum nabytí právní moci: 16. 10. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon