TERMO Děčín a.s. – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 11419-8/2014-ERU

Správní řízení vedené pod sp. zn. KO-11419/2014-ERU zahájené dne 4. dubna 2006 Státní energetickou inspekcí, územním inspektorátem pro Ústecký kraj, z moci úřední podle ustanovení § 46 správního řádu s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách, kterého se měl dopustit tím, že v rozporu s podmínkami věcného usměrňování cen ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách uplatnil ve výsledné kalkulaci ceny tepelné energie za rok 2004 pro CZT Děčín ekonomicky neoprávněný náklad, se zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost TERMO Děčín a.s., se sídlem Oblouková 25, 405 02 Děčín III, IČO: 640 50 882

Datum nabytí právní moci: 19. 3. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 578.31 KB

Obsah

Sdílejte