Teplospol a.s. – rozhodnutí k nedodržení podmínek cenového rozhodnutí

Číslo jednací: 15340-14/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že při kalkulaci výsledné ceny tepelné energie za rok 2010 postupoval v rozporu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, čímž nedodržel podmínky cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2008 ze dne 2. září 2008, k cenám tepelné energie, ve znění pozdějších změn, konkrétně tím, že v rozporu s bodem (2.1) písm. b) výše uvedeného cenového rozhodnutí vytvořil pro své propojené zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení v jedné obci dvě samostatné cenové lokality – „Jindřichův Hradec" a „Jindřichův Hradec – AQUA", namísto jedné cenové lokality, nedodržel bod (1.1) výše uvedeného cenového rozhodnutí, když v cenové lokalitě „Jindřichův Hradec – AQUA" v kalkulaci výsledné ceny tepelné energie za rok 2010 v položce „Odpisy" uplatnil náklad ve výši 31 176 Kč bez DPH za sluneční kolektory, které neprovozuje, vedený pod názvem „Solární ohřev – venk. koupaliště plavecký bazén JH", který tak nesouvisí s výrobou anebo rozvodem tepelné energie, a nelze jej tudíž uznat jako ekonomicky oprávněný náklad v ceně tepelné energie, a touto činností nedodržel závazný postup při kalkulaci ceny, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Teplospol a.s., se sídlem Vajgar 585/III, Jindřichův Hradec, IČ: 25171283

Datum nabytí právní moci: 26. 4. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.78 MB

Obsah

Sdílejte