Teplo Hlučín spol. s r.o. – rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie

Číslo jednací: 05966-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 10 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval odběratelům dodávku tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek, které neobsahovaly všechny stanovené údaje.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost Teplo Hlučín spol. s r.o., se sídlem Čs. armády 1263/32, 748 01 Hlučín, IČO: 25362747

Datum nabytí právní moci: 25. 6. 2019

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon