Teplárna Varnsdorf a.s. - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech vyúčtování tepelné energie

Datum

Číslo jednací: 03557-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 7 pokračujících přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie s neúplnými údaji.

Informace o účastníkovi řízení:

Teplárna Varnsdorf a.s., se sídlem Palackého 3501, 407 47 Varnsdorf, IČO: 27331041

Datum nabytí právní moci: 23. 4. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 339.21 KB

Obsah

Sdílejte