Teplárna Strakonice, a.s. - rozhodnutí k podnikání v energetických odvětvích bez licence a neuzavření smlouvy o dodávce tepelné energie

28.07.2023, aktualizováno 28.07.2023
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance
  • II. instance
Účastník řízení
Teplárna Strakonice, a.s.
IČO
60826843
Spisová značka
00493/2021-ERU
Číslo jednací
00493-11/2021-ERU, 00493-18/2021-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný z přestupků se uznává vinným ze spáchání trvajícího přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. a) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 3 odst. 3 téhož zákona podnikal v energetických odvětvích bez licence na rozvod tepelné energie, když v rámci vymezeného území rozváděl prostřednictvím rozvodného tepelného zařízení tepelnou energii a tuto dodával do odběrných míst zákazníků [výrok I. a)].

Obviněný z přestupků se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 12 písm. a) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že neuzavřel s odběratelem smlouvu o dodávce tepelné energie, ačkoliv mu uvedený odběratel poskytnul nezbytné technické údaje ve smyslu ust. § 76 odst. 1 energetického zákona a splnil (splňoval) i další podmínky uvedené pod písm. a) až c) téhož ustanovení [výrok I. b)].

Výrok I. písm. b) rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 00493-11/2021-ERU ze dne 30. července 2021 (sp. zn. OSR-00493/2021-ERU) se zrušuje a správní řízení sp. zn. OSR-00493/2021-ERU se v této části zastavuje.

Výrok III. se mění ohledně výše pokuty, ve zbylé části se rozklad proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 00493-11/2021-ERU ze dne 30. července 2021 (sp. zn. OSR-00493/2021-ERU) zamítá a napadené rozhodnutí se v této části potvrzuje.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 911.3 KB
Aktualizováno:
Typ: pdf
Velikost: 536.76 KB
Aktualizováno:

Obsah

Sdílejte

Share icon