Tepelné zásobování Rakovník , spol. s r.o. - rozhodnutí k nedodržení povinností držitele licence

Číslo jednací: 06570-7/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona v postavení držitele licence na výrobu tepelné energie v důsledku změny technických parametrů v provozovně nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence.

Informace o účastníkovi řízení:

Tepelné zásobování Rakovník ,spol. s r.o., se sídlem Havlíčkova 2583, Rakovník II, 269 01 Rakovník, IČO: 25072251

Datum nabytí právní moci: 16. 7. 2020

 

 

Obsah

Sdílejte

Share icon