TELSIG-servis, spol. s. r. o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 10633-7/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 23. října 2012 v blíže nezjištěné době v obci Všechlapy, na ul. Ronovská u objektu č. p. 5 zemní práce v rámci realizace stavby „Inženýrské sítě a komunikace pro 44 rodinných domů ve Všechlapech, lokalita Sad", při nichž došlo během nakládání vytěžené zeminy prostřednictvím strojního mechanismu (bagru zn. JCB 3CX) k sesuvu části stěny výkopu a následnému poškození T-kusu středotlaké plynovodní přípojky PE Dn 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost TELSIG-servis, spol. s r.o., se sídlem U Jezera 767, Velký Osek, PSČ: 281 51, IČ: 49825771

Datum nabytí právní moci: 23. 3. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon