TECHNIS Kojetín spol. s r. o. – rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie

Číslo jednací: 02547-8/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 5 pokračujících přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu a rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval odběratelům dodávku tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek, které neobsahovaly všechny stanovené údaje, a dále se uznává vinným ze spáchání 5 trvajících přestupků dle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že neměřil dodávku tepelné energie dle skutečných parametrů teplonosné látky a údajů měřícího zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost TECHNIS Kojetín spol. s r. o., se sídlem Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín, IČO: 64608727

Datum nabytí právní moci: 16. 11. 2019 

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte