Technické služby města Blatné s.r.o. - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech vyúčtování tepelné energie

Číslo jednací: 01095-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 8 přestupků a 2 pokračujících přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na neúplných dokladech a dále doklady o vyúčtování dodávek tepelné energie vystavené odběrateli v rozporu s ust. § 14 odst.1 písm. c) Vyhlášky neobsahovaly seznam odběrných míst s uvedením adresy a čísla nebo označení.

Informace o účastníkovi řízení:

Technické služby města Blatné s.r.o., se sídlem tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná, IČO: 63250748

Datum nabytí právní moci: 21. 2. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte