Technické služby Abertamy s.r.o. – rozhodnutí k poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 00173-4/2018-ERU

Obviněný se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 11. května 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce v souvislosti s výměnou vodovodu, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Technické služby Abertamy s.r.o., Vítězná 457, 362 35 Abertamy, IČO: 28014057

Datum nabytí právní moci: 30. 1. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte