Technické sítě Brno, akciová společnost – usnesení o zastavení řízení

Datum

Číslo jednací: 10038-6/2018-ERU

Správní řízení vedené s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 4 písm. d) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit jakožto držitel licence na distribuci elektřiny tím, že v rozporu s ust. § 25 odst. 11 písm. c) energetického zákona nezpracoval a nepředal Energetickému regulačnímu úřadu zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení své distribuční soustavy, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Barvířská 822/5, 602 00 Brno, IČO: 25512285

Datum nabytí právní moci: 15. 6. 2019

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte