TALPA – RPF, s. r. o. – rozhodnutí k poškození středotlaké plynovodní přípojky IPE DN 32 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 07659-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 2. října 2013 ve městě Bohumín, v ulici Šunychelská u č. p. 288 zemní práce související s provedením stavby „Odvodnění území Kozí rynek v Šunychlu", pomocí strojního mechanizmu (bagru), v jejichž důsledku došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky IPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ustanovení § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost TALPA – RPF, s. r. o., se sídlem Holvekova 654/36, 718 00 Ostrava Kunčičky, IČ: 64615391

Datum nabytí právní moci: 3. 9. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 666.96 KB

Obsah

Sdílejte