T4 Building s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 07778-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 26. září 2017 v katastrálním území Poříčany, v ulici Pod Oborou, u budovy č. p. 291, v blízkosti plynárenského zařízení (středotlaké plynovodní přípojky 1PE dn 32) činnost, v jejímž důsledku došlo k poškození tohoto energetického zařízení, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost T4 Building s.r.o., se sídlem Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín, IČO: 04352530

Datum nabytí právní moci: 15. 8. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 538.26 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon