Synerga a.s. - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech vyúčtování tepelné energie

Číslo jednací: 05779-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 25 přestupků a 1 pokračujícího přestupku dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech o vyúčtování tepelné energie s neúplnými údaji a ze spáchání 25 přestupků a 1 pokračujícího přestupku dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie dokladem o vyúčtování dodávek tepelné energie až po 28. únoru 2019, tudíž v rozporu s ust. § 16 odst. 1 Vyhlášky.

Informace o účastníkovi řízení:

Synerga a.s., se sídlem Sladkého 537/13, Komárov, 617 00 Brno, IČO: 60735678

Datum nabytí právní moci: 30. 6. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 514.23 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon