SYNER VHS Vysočina, a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06620-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 27. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Obora u Chomutic, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SYNER VHS Vysočina, a.s., se sídlem Na Hranici 4839/14, 586 01 Jihlava, IČ: 25183052

Datum nabytí právní moci: 12. 7. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon