SYNER VHS Vysočina, a.s. – rozhodnutí k poškození podzemního vedení elektrizační soustavy

Číslo jednací: 11354-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 zákona č. 458/2000 Sb. energetického zákona, prováděl dne 27. března 2014 v ochranném pásmu podzemního vedení nízkého napětí v katastrálním území Hostim zemní práce související s realizací stavby „Formanská cesta – splašková kanalizace a ČOV", při kterých došlo k poškození kabelového vedení nízkého napětí a svodové trubky na podpěrném bodu sloupu č. 27 pro nemovitost č. p. 189, a tím k porušení zákazu poškození podzemního vedení elektrizační soustavy, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SYNER VHS Vysočina, a.s., se sídlem Na Hranici 4839/14, 586 01 Jihlava, IČ: 25183052

Datum nabytí právní moci: 12. 12. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 627.97 KB

Obsah

Sdílejte