SYNER VHS Vysočina, a.s. – rozhodnutí k poškození nízkotlakého plynovodu PE DN 110 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 01373-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 30. září 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Polná, na křižovatce ulic K. L. Klusáčka a Na Pěšince, zemní práce v souvislosti se stavbou vodního díla „Město Polná, ul. Resslova, ul. Na Pěšince  -rekonstrukce a rozšíření vodovodu", když při dohledání přesné polohy nízkotlakého plynovodu PE DN 110 za pomoci ručního nářadí došlo k jeho poškození a následnému úniku plynu, čímž bylo poškozeno plynárenské zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost SYNER VHS Vysočina, a.s., se sídlem Na Hranici 586 01 Jihlava, IČ: 25183052

Datum nabytí právní moci: 1. 3. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 563.74 KB

Obsah

Sdílejte