SYNER VHS Vysočina, a.s. – rozhodnutí k poškození energetického zařízení při provádění zemních prací

Datum

Číslo jednací: 06890-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl dne 22. srpna 2013 v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy v katastrálním území Svratka, v ulici Komenského, u domu č. p. 368, zemní práce související s realizací stavby vodního díla „Svratka – kanalizace II. etapa", při kterých došlo prostřednictvím ručního nářadí k poškození podzemního kabelového vedení nízkého napětí typu AYKY 4 x 35 mm2, a to při ručním výkopu sondy a k poškození podzemního kabelového vedení nízkého napětí typu AYKY 3 x 120 + 70 mm2, a to při ručním dočišťování odkrytého vedení, a tím došlo k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání dvou správních deliktů dle ustanovení  § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost SYNER VHS Vysočina, a.s., se sídlem Na Hranici 4839/14, 586 01 Jihlava, IČ: 25183052

Datum nabytí právní moci: 2. 8. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 692.67 KB

Obsah

Sdílejte