SWIETELSKY stavební s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 01089-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 31. července 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Nová Huť, na ulici 17. listopadu, u nemovitosti č. p. 32 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce místních komunikací v obci Dýšina", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE D 40, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 48035599

Datum nabytí právní moci: 11. 2. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon