SWIETELSKY stavební s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 01186-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 30. května 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Borovany na ulici Na Výhony zemní práce na stavbě „Novostavba výrobní a administrativní budovy COLOP CZ s.r.o. – III. etapa - Borovany", při kterých došlo při strojním výkopu lžící stroje k zachycení středotlakého plynovodu PE DN 63 a jeho vytržení v koleni, a dne 16. července 2014 prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Pohled u nemovitosti č. p. 204 zemní práce na stavbě „Oprava místní komunikace a oprava chodníků v ulici Nad Tratí v obci Pohled", při kterých došlo při dočišťování výkopu lžící stroje k poškození středotlakého plynovodu PE DN 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3, IČ: 48035599

Datum nabytí právní moci: 17. 2. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 420.98 KB

Obsah

Sdílejte