SVT Group, a.s. – rozhodnutí o uložení donucovací pokuty

Číslo jednací: 02484-3/2016-ERU

Účastníku řízení se ve smyslu ust. § 96d odst. 1 písm. d) energetického zákona za účelem vymožení splnění povinnosti vyplývající z opatření k nápravě uloženého výrokem III. příkazu Energetického regulačního úřadu ze dne 28. ledna 2016, č. j. 01108-3/2016-ERU, ukládá dle ust. § 96d odst. 3 písm. b) energetického zákona donucovací pokuta ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), která je splatná do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SVT Group, a.s., se sídlem, V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 25848356

Datum nabytí právní moci: 19. 3. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 207.2 KB

Obsah

Sdílejte