SVS - CORRECT, spol. s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 09919/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 26. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Břestek, u domu č. p. 239 zemní práce v souvislosti se stavbou „Silnice III/4223:Břestek", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 25, a dále dne 7. července 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Březolupy (okres Uherské Hradiště), u domu č. p. 174 zemní práce v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce kanalizace Žleby a Kozina – k. ú. Březolupy", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 25, dopustil porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, a tím se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SVS - CORRECT, spol. s.r.o., se sídlem č. p. 513, 687 12 Bílovice, IČ: 25513141

Datum nabytí právní moci: 19. 11. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon