SVH – Pro Ing s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 01164-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 27. května 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v Soběslavi na ulici Vrchlického u domu č. p. 182 zemní práce v souvislosti s realizací vodních děl „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 1. Etapa Veselí n. L. – Soběslav", konkrétně stavebního objektu „SO 51-71-01 Žst. Soběslav, přeložka vody DN 200", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlakého plynovodu PE DN 90, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost SVH – Pro Ing s.r.o., se sídlem Třebotovice 2480, 370 06 České Budějovice 5, IČ: 28103017

Datum nabytí právní moci: 2. 4. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 354.55 KB

Obsah

Sdílejte