Sun Ship 07, s.r.o. – příkaz (rozhodnutí) k neplněním zákonem stanovené povinnosti

Číslo jednací: 09001-3/2016-ERU

Účastníkovi řízení byla jako držiteli licence na výrobu elektřiny uložena pokuta za to, že se dopustil spáchání správního deliktu podle § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona a to tím, že v rozporu s § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změnu rozsahu vymezeného území stávající provozovny.

Informace o účastníkovi řízení:

Sun Ship 07, s.r.o., se sídlem Velehradská 593, 686 03 Staré Město, IČ: 277 17 372

Datum nabytí právní moci: 13. 9. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 694.48 KB

Obsah

Sdílejte