Strong energy s.r.o. - rozhodnutí k porušení povinností držitele licence

Číslo jednací: 12339-4/2021-ERU

Obviněný z přestupků se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto obchodník s elektřinou v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. n) energetického zákona při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele elektřiny uvedl v informačním systému společnosti OTE, a.s. nepravdivou informaci; přestupku podle ust. § 91 odst. 5 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto obchodník s elektřinou v rozporu s ust. § 30 odst. 1 písm. d) energetického zákona zadal provozovateli distribuční soustavy požadavek na přerušení dodávky elektřiny, v důsledku čehož přerušil dodávku elektřiny zákazníkovi do odběrného místa, přestože v tomto odběrném místě nedocházelo k neoprávněnému odběru elektřiny a pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. p) energetického zákona při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele plynu uvedl v informačním systému operátora trhu nepravdivou informaci.

Informace o účastníkovi řízení:

Strong energy s.r.o., se sídlem Otýlie Beníškové 1664/14, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 06000134

Datum nabytí právní moci: 30. 12. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 531.62 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon