STROJRENT, s. r. o. – rozhodnutí k poškození středotlakého plynovodu PE 100 DN 90 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 01917-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 5. září 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Brno-Modřice, Tyršova 748, zemní výkopové práce související s hloubením rýhy pro vodovodní přípojku s využitím strojního mechanizmu (bagr CAT320), přičemž došlo k poškození středotlakého plynovodu PE 100 DN 90, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost STROJRENT, s. r. o., se sídlem Vodařská 143/13, 619 00 Brno − Horní Heršpice, IČ: 25520491

Datum nabytí právní moci: 5. 3. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 659.21 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon