STREICHER, spol. s r.o. Plzeň - rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 02043-4/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 27. března 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Semice, u nemovitosti č. p. 96 zemní práce v souvislosti se stavbou „Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec, Bříství", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, se sídlem Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice, IČO: 14706768

Datum nabytí právní moci: 1. 6. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 385.9 KB

Obsah

Sdílejte