STREICHER, spol. s r.o. Plzeň - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 04142-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, se sídlem Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice, IČO: 14706768

Datum nabytí právní moci: 21. 5. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon