STREICHER, spol. s r.o. Plzeň – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06722-18/2017-ERU

Obviněný, se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 2. března 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, se sídlem Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice, IČO: 14706768

Datum nabytí právní moci: 3. 2. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon