Číslo jednací: 04052-5/2011-ERU

Účastník řízení dne 7. dubna 2011 prováděl při výstavbě plynovodu v obci Lhota u Dobřan před domem č. p. 174 v prostoru ochranného pásma plynárenského zařízení za pomoci strojní mechanizace zemní výkopové práce takovým způsobem, při kterém došlo k poškození stávajícího středotlakého plynovodu PE dimenze DN 63, a touto činností v konečném důsledku ohrozil toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost jeho provozu v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice, IČ: 14706768

Datum nabytí právní moci: 20. 4. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 284.73 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon