Středisko služeb Benecko s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 10018/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 21. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Benecko, u nemovitosti č. p. 9 zemní práce v souvislosti s opravou vodovodního potrubí u systému zasněžovacího zařízení, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Středisko služeb Benecko s.r.o., se sídlem č.p. 190, 512 37 Benecko, IČ: 25927698

Datum nabytí právní moci: 25. 11. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon