STRATERA s.r.o. - rozhodnutí k neoprávněnému zásahu na odběrném elektrickém zařízení a k neoprávněnému zásahu do měřicího zařízení

Účastník řízení
STRATERA s.r.o.
IČO
04290054
Spisová značka
16040/2022-ERU
Číslo jednací
16040-11/2022-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný z přestupků se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. j) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy.

Obviněný z přestupků se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. s) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 49 odst. 4 energetického zákona provedl zásah do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 272.08 KB
Aktualizováno:

Obsah

Sdílejte

Share icon