Číslo jednací: 03921-5/2011-ERU

Účastník řízení dne 24. srpna 2010 prováděl při rekonstrukci silnice v ulici Hlavní u č. p. 862, v obci Smržovka, v prostoru ochranného pásma plynárenského zařízení za pomoci strojní mechanizace zemní výkopové práce takovým způsobem, při kterém došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dimenze DN 63, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jejího provozu v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744

Datum nabytí právní moci: 5. 5. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 274.73 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon