Výpis dotazů

Energetický regulační úřad (ERÚ) dnes představil vlastní návrhy na legislativní změny, které by na rozdíl od novely energetických zákonů předkládaných Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) neobsahovaly riziko negativních dopadů do cen pro konečné zákazníky. Změny představila na tiskové konferenci předsedkyně ERÚ Alena Vitásková a vyzvala poslance, aby pozastavili projednávání novely do konce února, kdy jim ERÚ předá kvantifikaci dopadů nové legislativy a dopad do cen pro zákazníky