Nařízení Rady (EU) 2022/2578 ze dne 22. prosince 2022, kterým se zavádí mechanismus korekce trhu na ochranu občanů Unie a hospodářství před nadměrně vysokými cenami

22.12.2022, aktualizováno 04.01.2023
  • Sekce správních řízení
  • Odbor legislativně právní
  • Oddělení legislativní
  • Právní předpisy EU
  • Nařízení
  • Legislativa

Sdílejte

Share icon