Výpis dotazů

Stanovení postupů regulace cen pro provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy a operátora trhu

Rada Energetického regulačního úřadu schválila návrh zásad cenové regulace. Tento návrh v souladu se záměrem národního i evropského zákonodárce na zachování stabilního a transparentního regulačního prostředí předpokládá prodloužení IV. regulačního období pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství o dva roky. Spolu s ním byl nicméně na webu ERÚ do souběžného veřejného konzultačního procesu Radou ERÚ postoupen rovněž návrh tezí cenové regulace pro V. regulační období s cílem poctivé konzultace rámcových představ ERÚ pro podobu zásad cenové regulace V. regulačního období počínajícího rokem 2021, a to v dostatečném předstihu před jeho začátkem.

Potřebné podklady týkající se nastavení cenové regulace na IV. regulačního období v elektroenergetice a plynárenství zaslal Energetický regulační úřad (ERÚ) dne 31. července 2015 regulovaným společnostem. Předsedkyně ERÚ Alena Vitásková zároveň dnes podepsala regulační vyhlášky, které jsou pro zahájení IV. regulačního období nezbytné.