ŠTERNSTAV CZ spol. s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 11543-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 7. července 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Hnojice, u nemovitosti č. p. 96 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Hnojice - kanalizace a ČOV", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky IPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost  ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o., se sídlem, Na Bažinách 1810/26, 78501 Šternberk, IČ 27798348

Datum nabytí právní moci: 26. 1. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte