ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 01661-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 10. září 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Kunčice pod Ondřejníkem u domu č. p. 644 zemní práce v souvislosti se stavbou „Kanalizace Kunčice pod Ondřejníkem – východní část", kdy při strojním výkopu rýhy došlo lžící bagru k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o., se sídlem Na Bažinách 1810/26, 785 01 Šternberk, IČ: 27798348

Datum nabytí právní moci: 3. 3. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 331.43 KB

Obsah

Sdílejte