STEAK HOUSE K1 – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 12534-7/2016-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit jakožto držitel licence na výrobu elektřiny tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona nebyl v období od 9. ledna 2016 do 6. prosince 2016 registrovaným účastníkem trhu, se zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost STEAK HOUSE K1, se sídlem Žarošická 4329/24, 628 00 Brno, IČO: 26313987

Datum nabytí právní moci: 14. 7. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 548.95 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon