STAVOS VIDČE s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 05484-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 4. března 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Šenov na ulici Dlouhá u domu č. p. 204 prostřednictvím zemního stroje zemní práce v souvislosti se stavbou vodního díla „Kanalizace Šenov Sever – rozšíření kanalizační sítě", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost STAVOS VIDČE s.r.o., se sídlem Hlavní 14, 756 54 Zubří, IČ: 258 83 658

Datum nabytí právní moci: 27. 6. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 696.59 KB

Obsah

Sdílejte