Stavoka Kosice, a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 09012-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 9. března 2018 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v  katastrálním území Končice, u budovy č. p. 32 zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Stavoka Kosice, a.s., se sídlem č.p. 130 503 51 Kosice, IČO: 25275119

Datum nabytí právní moci: 28. 9. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 217.31 KB

Obsah

Sdílejte