STAVOKA Hradec Králové, a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Účastník řízení
STAVOKA Hradec Králové, a.s.
IČO
25272276
Spisová značka
07593/2021-ERU
Číslo jednací
07593-18/2021-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona nepravdivě ujistil fyzickou osobu podnikající, že se v prostoru provedení řízeného protlaku, v ochranném pásmu plynárenského zařízení katastrálním území nenacházejí plynárenská zařízení, což vedlo k poškození středotlakého plynovodu.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte