STAVOING, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 09741/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne dne 20. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Čebín u domu č. p. 36 ručně zemní práce v souvislosti se stavbou vodního díla „Čebín – rekonstrukce kanalizace", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 25 a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost STAVOING, s.r.o., se sídlem č. p. 207, 696 34 Uhřice, IČ: 25598805

Datum nabytí právní moci: 11. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 359.22 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon