STAVMONTA spol. s r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 02425-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 3. září 2015 v katastrálním území Nezvěstice v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost STAVMONTA spol. s r.o., se sídlem Hřbitovní 996/33, 312 00 Plzeň, IČO: 40525007

Datum nabytí právní moci: 10. 3. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon