STAVITELSTVÍ UVARA s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06042-8/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 31. srpna 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Bolatice, zemní práce v souvislosti s rekonstrukcí kanalizační přípojky, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost STAVITELSTVÍ UVARA s.r.o., se sídlem Okružní 171, 747 23 Bolatice, IČO: 27785858

Datum nabytí právní moci: 7. 11. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 785.14 KB

Obsah

Sdílejte