Stavitelství Kamínek s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 01532-3/2018-ERU

Obviněný, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 2. března 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Plzeň, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Stavitelství Kamínek s.r.o., se sídlem č. p. 11, 330 35 Líšťany, IČO: 26021471

Datum nabytí právní moci: 8. 3. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon