Stavitelství Frydrýšek s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 09757-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 1. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Podomí, u domu č. p. 136 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Podomí - kanalizace a ČOV", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE Dn 110 a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Stavitelství Frydrýšek s.r.o., se sídlem č. p. 415, 664 24 Drásov, IČ: 03317765

Datum nabytí právní moci: 19. 11. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon